سیم های قابل انعطاف وغیرقال انعطاف

سیم های قابل انعطاف وغیرقال انعطاف

سیمهای افشان:

این نوع سیمها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی، ماشین آلات و در تابلوهای فرمان که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند به کار می روند.

قرارگیری مستقیم این نوع سیمها بر روی سینی کابل، کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد.

استانداردهای مرجع

ISIRI  607 -3

IEC  60227-3

سیمهای مفتولی و نیمه افشان:

این نوع سیمها برای نصب ثابت به عنوان سیمهای رابط در داکت های زیرزمینی، ماشین آلات، تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی به کار می روند.قرارگیری این نوع سیمها در داخل لوله و زیر گچ مجاز است.

استاندارد های مرجع

ISIRI 607-3

IEC 60227-3

 

0 دیدگاه