کابلهای قدرت

کابلهای قدرت

کابلهای قدرت:

شرکت سیم و کابل مازندران برای مشتریانش دامنه بسیار گسترده ای از انواع کابلهای فشار ضعیف را فراهم کرده است.

کابل های فشار ضعیف شامل انواع کابلهای مسی و آلومینیومی عایق شده با پلیمرهای مختلف می باشد که در سطح ولتاژی 600 تا 1000 ولت قرار دارند. این کابلها برای انتقال الکتریسیته در کاربردهای مختلف از روشنایی تا انتقال نیروی محرکه به الکتروموتورها و …  برای نصب ثابت در زیر زمین تا داخل داکت ها در پست های برق ، تاسیسات داخل ساختمان و در فضاهای آزاد که امکان صدمات مکانیکی وجود ندارد بکار می روند.

استانداردهای مرتبط

 

ISIRI 369-1     IEC 60502-1

BS 6346            VDE 0262

0 دیدگاه