کابلهای مخابراتی

کابلهای مخابراتی

کابلهای مخابراتی :

در سیستم های فرکانس پایین استفاده می شوند و به صورت کابلهای زوجی و با هادی مسی تولید می گردند.

این کابلها جهت شبکه های محلی و مطابق نیازهای خاص مشتری و استانداردهای بین المللی و شرکت مخابرات ایران توسط صنایع کابل مازندران تولید می گردد.

 

کابلهای مخابراتی داخل ساختمان (هوایی)   (J-Y(st)y)     

این کابلها برای انتقال سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس ، تلکس ، سیستم های اعلام سرقت یا اعلام حریق ، سیستمهای مخابراتی و سیستم های کارت ساعت کاربرد دارد.

 

کابلهای مخابراتی بیرون ساختمان ( زمینی) (A-2Y(st)2Y)  

این کابلها برای استفاده در قسمتهای بیرونی ساختمان کاربرد دارند. کابلهایی که دارای روکش PE هستند نباید بون اقدامات محافظتی مناسب در دستگاههایی که در معرض آتش سوزی هستند به کار گرفته شوند.

 

استانداردهای مرتبط

 

IEC   60189-1  60708

IEC   60189-2  60708-1

IEC   60189-3  60708-2

                                                           60708-3 IEC   60189-4

IEC   60189-5

IEC   60189-6

IEC   6019-7

 

 

 

0 دیدگاه