کابل های کواکسیال

کابل های کواکسیال

کابلهای کواکسیال :

کابلهای کواکسیال در انتقال فرکانس های بالا به خصوص در فرستنده ها و گیرنده ها ، رایانه ها، گیرنده های رادیو و تلویزیون و دوربین های مدار بسته به کار می روند.

خواص متغیر مکانیکی ، حرارتی و الکترونیکی کابلهای کواکسیال نشان می دهد که این کابلها تا سطوح GH2 می تواند استفاده شود.

 

استانداردهای مرتبط

JIS  C 3501

MiLi

IEC  60096

0 دیدگاه